Databehandling

  • Reguleringsarbeid

  • Kartarbeid

  • 3D Visualisering

  • Konsulenttjenester eiendom​

 

Til Kommuner

  • Matrikulering *​​

    • God kompetanse innen eiendomsmatrikulering

    • God kompetanse innen adressering, og saksbehandling rundt

  • Ta kontakt for andre plan/kart-faglige tjenester

* For matrikulering må personell skrive kontrakt direkte med kommunen, da matrikkellova ikke gir rom for at private konsulentfirma kan gjennomføre slike oppgaver.

BE Geomatikk, en underavdeling i Tromsbygg Entreprenør AS

Org.nr.: 913 284 836