Velkommen til: BE GEOMATIKK

En underavdeling i firmaet Tromsbygg Entreprenør AS

Etter daglig leder i tidligere BE Geomatikk AS tok på seg nye engasjementer ble virksomheten i BE Geomatikk AS for liten til å forsvare fortsatt drift som eget selskap.

Tjenester innenfor databehandling tilbys fortsatt, nå som en underavdeling i firmaet Tromsbygg Entreprenør AS

Databehandling:

  • Reguleringsarbeid

  • Kartarbeid

  • 3D Visualisering

  • Konsulenttjenester eiendom​

 

Til Kommuner

  • Matrikulering *​​

    • God kompetanse innen eiendomsmatrikulering

    • God kompetanse innen adressering, og saksbehandling rundt

  • Ta kontakt for andre plan/kart-faglige tjenester

* For matrikulering må personell skrive kontrakt direkte med kommunen, da matrikkellova ikke gir rom for at private konsulentfirma kan gjennomføre slike oppgaver.